A+ A A-

O wiedźmie batucie i zaczarowanej nucie

Familijny koncert mikołajkowy

12 grudnia 2020, godz. 18:30
strona internetowa: www.filharmonia.lomza.pl

FILHARMONIA KAMERALNA IM. W. LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
CZESŁAW GRABOWSKI – dyrygent
HANNA TURONEK – flety
BEATA ANTONIUK – narrator
BEATA MŁYNARCZYK – scenariusz

 

Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami Królestwa Muzyki - Królem Symfoniuszem, Królewną Melodią i dzielnymi Instrumentami. Wraz z Muzykami Filharmonii Łożyńskiej opowiemy o Królewnie Melodii i jej koronie z siedmioma nutkami. Bądźcie z nami, by dowiedzieć się, czy Wiedźma Batuta i Czarownica Partytura miały coś wspólnego ze zniknięciem jednej z nich i czy Królewnie uda się  odzyskać zaginioną nutkę.
______________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

CZESŁAW GRABOWSKI
Urodzony 21.07.1946 roku w Sosnowcu. Tutaj rozpoczął swoją edukację i działalność muzyczną. Po ukończeniu PSM II st. im.M.Karłowicza w Katowicach rozpoczął studia kompozytorskie w PWSM w Katowicach w klasie kompozycji prof. B.Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności ma praca w Operze Śląskiej , w PWSM w Katowicach na stanowisku adiunkta, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” – jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.
Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im.T.Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych : Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Należy do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej – Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód”.
Od roku 2004 związany jest jako pedagog z obecną Akademią Sztuki w Szczecinie, w której – po uzyskaniu w 2011 r. tytułu profesora sztuk muzycznych- zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest promotorem wielu prac magisterskich i doktorskich.
W latach 2009 - 2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań – w tym kompozytorów polskich.
Jako kompozytor jest autorem wielu utworów oratoryjnych, symfonicznych, kameralnych i chóralnych, wykonywanych tak w kraju jak i za granicą . W swoim bogatym repertuarze dyrygenckim posiada utwory oratoryjne, symfoniczne, operowe od baroku do współczesności jak również utwory popularne i rozrywkowe. Dokonał wielu nagrań płytowych.
Wykonał ponad 2000 koncertów z orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Większa część tych koncertów związana jest z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, z którą występuje najchętniej.
Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in. w Albanii, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi i we Włoszech . Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Zasłużony dla woj. katowickiego, zielonogórskiego i lubuskiego, Zasłużony dla Muzyki Polskiej, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Srebrnym i Złotym Medalem „Gloria Artis”, Złotym Medalem Prezydenta Miasta Zielonej Góry. Honorowy Obywatel Łagowa, Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra, Honorowy Strażak Zielonej Góry.

 

BEATA ANTONIUK
Aktorka, polonistka, specjalistka komunikacji medialnej i emisji głosu, logopeda. W łomżyńskim Teatrze Lalki i Aktora zadebiutowała w 1992 roku. Nagrodzona na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Banja Luce za rolę Diny w spektaklu „Sklep z zabawkami” i na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Brześciu za rolę Baktusa w spektaklu „Karius i Baktus”. Jednak największym sentymentem darzy rolę Dziewczyny w „Dziejbie Leśnej”. Otrzymała nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury od Prezydenta Łomży, Odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej i Złoty Medal Zasługi od Prezydenta RP. Jest wykładowcą akademickim w PWSiP i Uczelni Jańskiego w Łomży.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj