A+ A A-

Regulamin określający zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust maseczką (każdy indywidualnie musi wyposażyć się  w środki ochrony osobistej).
2.  Obowiązuje zakaz wstępu na koncert osobom z niepokojącymi  objawami choroby zakaźnej Covid-19 oraz  będących po kontakcie z  osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
3.  Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren obiektu i wyjściu.
4.  Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz unikanie nadmiernego gromadzenia się.
5. Każdy  uczestnik zobowiązany jest  zajmować co drugie miejsce siedzące, wyjątkiem są uczestnicy mający pod opieką:
•    dziecko do ukończenia 13. roku życia
•    osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
•    osobę z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz
•    gdy uczestnikiem jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności  wymagająca opiekuna
•     członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym.   
6.    Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest pisemnie poświadczyć, że zapoznał się  powyższym Regulaminem.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj