Program XVII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica"
27.08.2021 – 3.10.2021

A+ A A-

Na okrągło orkiestra

SACRUM ET MUSICA 2021

19 września 2021 (niedziela)

KUPISKI, godz. 12:00
Kościół pw. Św. Jadwigi Śląskiej

BALTIC NEOPOLIS VIRTUOSI:
EMANUEL SALVADOR – skrzypce
NELA ZAFOREMSKA – skrzypce
EMILIA GOCH-SALVADOR – altówka
ADAM KLOCEK – wiolonczela
JAKUB GAJOWNIK – wiolonczela

W programie: K. Penderecki - Kwartet smyczkowy nr 4, F. Schubert - Kwintet smyczkowy C-dur op. 163

WSTĘP WOLNY

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu "Muzyka", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

 

EMANUEL SALVADOR
Emanuel Salvador został opisany przez Strad Magazine jako jeden z najlepszych portugalskich skrzypków swojego pokolenia. Występował jako solista, kameralista i koncertmistrz na wielu światowych scenach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Kazachstanie, Chinach, Japonii, Portugalii, Holandii, Meksyku, Turcji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Jest zwycięzcą i laureatem takich konkursów, jak: Isolde Menges (RCM), Beckenham Festival, Barbirolli Memorial, Wolfson Foundation, Jovens Musicos, Julio Cardona. W 2005 roku ukończył Guildhall School of Music and Drama oraz Royal College of Music w Londynie. Jako solista i koncertmistrz koncertował z takimi orkiestrami, jak: Orquesta Nacional de Espana, Brasil National Orchestra, Seoul Classical Players, Adana Philharmonic, Monterrey Symphony Orchestra, Krasnojarsk Symphony, Orquestra de Norte, Classica da Madeira. Jest założycielem i liderem Guimarães String Quartet w Portugalii, z którym regularnie koncertuje w Europie i Azji. Od 2005 do 2015 roku był koncertmistrzem Orquestra do Norte w Portugalii. Do sukcesów muzyka należą wysoko oceniane przez krytyków nagrania płytowe oraz prowadzenie kursów mistrzowskich na całym świecie. Ma na swoim koncie liczne prestiżowe trasy koncertowe po Azji Południowo-Wschodniej, Chinach, Japonii, czy w Stanach Zjednoczonych.


NELA ZAFOREMSKA
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Łukasza Błaszczyka i dr Dominiki Przech. Pierwsze doświadczenia sceniczne zbierała jako uczennica OSM II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi wraz z orkiestrą "Łódzkie Smyczki", z którą występowała w wielu krajach Europy i USA. Zamiłowanie do kameralistyki od początku wyznaczało ścieżki jej muzycznego rozwoju, czego przykładem było założenie w 2010r. pierwszego kwartetu smyczkowego, z którym praca zaowocowała kilkoma nagrodami na ogólnopolskich konkursach. Uczestniczyła w wielu projektach i festiwalach muzycznych, m.in. Orkiestra Czterech Kultur, Wschód Piękna, Musica Moderna, Slot Art Festival, Bielska Zadymka Jazzowa. Współpracowała z Teatrami przy spektaklach takich jak m.in. "Cabaret" z muzyką Johna Kandera w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Radomiu czy "Umrzeć z Tęsknoty" z muzyką klezmerską w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi. Brała udział w trasach  koncertowych z muzyką musicalową A.L.Webbera i rockową Royal Symphony Orchestra/The Bohemians z przebojami grupy Queen. Od 2012 roku współtworzy orkiestrę smyczkową Primuz, z którą realizuje wyjątkowo ciekawe projekty muzyczne oraz ma okazje współpracować z wybitnymi artystami, takimi jak m.in. Olga Pasiecznik, Kevin Kenner, Krzesimir Dębski, Lars-Eric ter Jung, Fredrik Sjölin, Wiesław Prządka. Od 2016 roku jest członkiem Orkiestry Teatru Wielkiego w Łodzi. Występowała również gościnnie z orkiestrą Filharmonii Łódzkiej, Radomską Orkiestrą Kameralną, Polish Cameratą, Hollyłódzką Orkiestrą Filmową. We wrześniu 2020 rozpoczęła staż artystyczny w Baltic Neopolis Orchestra.

 

 

 

 


EMILIA GOCH SALVADOR
Emilia Goch Salvador w 2005 roku z wyróżnieniem ukończyła Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie altówki Prof. Dominika Rutowskiego. Jest wie­lo­krotną sty­pen­dystką Pre­zy­denta Mia­sta Szcze­cin, otrzy­mała rów­nież nagrodę Mar­szałka Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego za naj­lep­szy dyplom ukoń­cze­nia stu­diów wyż­szych w dzie­dzi­nie sztuk muzycznych. W 2008 roku zało­żyła kame­ralną orkie­strę smycz­kową Bal­tic Neo­po­lis Orchestra, którą kie­ruje do dziś. Jest rów­nież pre­ze­ską Sto­wa­rzy­sze­nia Bal­tic Neo­po­lis Orche­stra – jed­nej z naj­pręż­niej dzia­ła­ją­cych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w dziedzinie kultury w Polsce. Jako solistka i kameralistka współpracowała z takimi artystami, jak: Bartłomiej Nizioł, Vasko Vassilev, Marcelo Nisinman, Carmine Lauri, Tomasz Daroch, Tomasz Tomaszewski, Sandor Javorkai, Bartosz Bryła, Kevin Kenner, Roman Jabłoński, Maria Machowska. W latach 2005-2018 współpracowała z licznymi zespołami i orkiestrami, m.in.: Deutsche Oper Solisten, Covent Garden Soloists, Covent Garden Opera House, Symphony Orchestra of India, V4- Visegrad quartet oraz Pruska Orkiestra Kameralna. Z tymi zespołami koncertowała w prestiżowych salach koncertowych m.in. w  Indiach, Norwegii, Estonii, Niemczech, Danii, Czechach, Grecji, Singapurze, Tajlandii, Malezji i Wietnamie i na Filipinach. W latach 2012- 2015 współpracowała z teatrem Sadler's Wells w Londynie gdzie jako kameralistka brała udział w dwóch międzynarodowych produkcjach "Sutra", "Orbo Novo". W roku 2016 razem z Baltic Neopolis Orchestra wzięła udział w prestiżowej trasie po krajach Azji Południowo -Wschodniej TOYOTA CLASSICS TOUR. Dokonała licznych nagrań płytowych z Baltic Neopolis Orchestra oraz z Baltic Neopolis Quartet. W 2017 roku, z nowym kameralnym zespołem Baltic Neopolis Virtuosi odbyła tournee koncertowe w Chinach i Japonii. W 2016 roku rozpoczęła współpracę z portugalskim kwartetem smyczkowym Guimaraes String Quartet, z którym regularnie koncertuje. Kwartet w 2017 roku zaproszony został na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny do Makao (Chiny) oraz na koncerty w Niemczech i Polsce (m.in. do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu). Ponadto zespół regularnie koncertuje w Portugalii. Emilia Goch Salvador od 2013 roku jest wykładowcą Akademii Sztuki w Szczecinie, a od 2019 roku prowadzi kursy mistrzowskie dla altowiolistów w rodzinnym Szczecinie oraz Guimaraes w Portugalii.


ADAM KLOCEK
Dyrygent i wiolonczelista, laureat „muzycznego Oscara" – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako „jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji" . W roku 2004 wygrał konkurs na stanowisko dyrygenta-asystenta Maestro Jana Lathama-Koeniga, dyrektora artystycznego Filharmonii Wrocławskiej i festiwalu „Vratislavia Cantans". Od 2006 r. pełni funkcję dyrektora naczelnego i artystycznego Filharmonii Kaliskiej, a od roku 2011 dyrektora artystycznego orkiestry Młoda Polska Filharmonia. W roku 2012 został również dyrektorem artystycznym Filharmonii Częstochowskiej. Występ artysty na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym „Ermitage" w Petersburgu, podczas którego dyrygował on Państwową Orkiestrą Ermitażu został określony przez czołowy ogólnorosyjski dziennik „Niezawisimaja Gazeta" jako „dar niebios". Zainteresowania i zdolności dyrygenckie Adama Klocka zauważył Jerzy Maksymiuk mianując go swoim „asystentem".  W roku 2008 Adam Klocek został uhonorowany członkostwem honorowym Związku Kompozytorów Rosyjskich. W październiku 2013 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. W sierpniu 2014 Minister Kultury odznaczył artystę Srebrnym Medalem „Gloria Artis".


JAKUB GAJOWNIK
Urodził się w 1991 roku w Nysie. Naukę gry na wiolonczeli rozpoczął w wieku siedmiu lat. Jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie wiolonczeli dr D. Połońskiego. Tytuł licencjata sztuki otrzymał na Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego- we Wrocławiu w klasie prof. S. Firleja, natomiast Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Nysie ukończył w klasie mgr M. Moczulskiej oraz prof. S. Firleja. Po uzyskaniu tytułu magistra podjął studia podyplomowe na Universität für Musik und darstellende Kunst Wien w klasie kameralistyki prof. Johannesa Meissla. Tegoroczny stażysta Baltic Neopolis Orchestra. Jest laureatem wielu nagród, mi.in.: Ogólnopolskiego Konkursu im. J. Garści (Stalowa Wola 2002) - II miejsce; XXVIII Konkursu Bachowskiego im. St. Hajzera (Zielona Góra 2002) - wyróżnienie; Ogólnopolskich Przesłuchań Uczniów Klas Wiolonczeli i Kontrabasu Szkół Muzycznych II stopnia (Łódź 2008) - II miejsce; Ogólnopolskich Przesłuchań Zespołów Kameralnych Szkół Muzycznych II stopnia (Warszawa 2009), I miejsce w III grupie Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach (Bydgoszcz 2014) - Cracofonia String Quartet, oraz II i I miejsce na Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w grupie Mistrzów (Bydgoszcz 2015-2016) - Cracofonia String Quartet oraz Antarja Quartet. Jest również stypendystą Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej oraz I Culture Orchestra. Koncertował zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in.: we Francji Włoszech, Niemczech, Ukrainie, Czechach, Iranie, Chinach, Macedonii, Serbii, Słowenii i Białorusi. Swój warsztat artystyczny doskonalił pod kierunkiem tak wybitnych artystów, jak: S. Firlej, T. Strahl, K. Michalik, J. Oćić, M. Flaksman, U. Tischbirek, P. Buck, M.Jerie czy K.Heidrich.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj