A+ A A-

Hej kolęda, kolęda!

Koncert integracyjny połączony z warsztatami muzycznymi i plastycznymi

25 stycznia 2023, godz. 12:00

Sala koncertowa FKWL

HANNA ZAJĄCZKIEWICZ – sopran
ANDRZEJ STANKIEWICZ – wokal

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent

W programie: najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki


Koncert integracyjny realizowany w przedsięwzięciu grantowym "Filharmonia dostępna" finansowanym w ramach projektu "Kultura bez barier"

WSTĘP WOLNY

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Institut für Bildung und Kultur e.V. oraz Fundacją Kultury bez Barier, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 otrzymała dotację w wysokości 249.410 PLN na realizację przedsięwzięcia grantowego „Filharmonia dostępna”. (Umowa nr 21/KBB/167/2022; termin realizacji 22.08.2022 – 15.06.2023). Przedsięwzięcie grantowe współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności oferty i zasobów Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

 

HANNA ZAJĄCZKIEWICZ
Przygodę ze śpiewem rozpoczęła w 2001 roku w Chórze Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyr. prof. Bożenny Sawickiej, która jako dyrygent i pedagog miała największy wpływ na rozwój muzyczny w jej kolejnych latach.
W 2006 podjęła studia na Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, w klasie prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz. Studiowała również śpiew solowy w Conservatorio Statale di Musica „E.F. Dall’Abaco” w Veronie (Włochy) w klasie prof. Marii Sokolińskiej-Noto.
W roku 2011 ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku, w klasie śpiewu solowego prof. Cezarego Szyfmana.
Jest również absolwentką Wydziału Lekarskiego UMB (2007) oraz Studiów Doktoranckich UMB przy Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku (2013). Jest specjalistką w zakresie Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Otorynolaryngologii Dziecięcej. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych. Od 2021 roku pełni funkcje Kierownika Katedry Otolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi UWM oraz Koordynatora Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi USK w Olsztynie.
Prowadzi ożywioną działalność koncertową. Ma w swoim dorobku liczne koncerty zarówno pieśniarskie, oratoryjno-kantatowe, jak i operowe.
Jest laureatką konkursów wokalnych w kraju i za granicą m.in. w 2007 otrzymała Wyróżnienie w Moniuszkowskim Konkursie Wokalnym „Pieśń wieczorna”, w 2010 – I nagrodę oraz „Nagrodę za Osobowość Sceniczną” w Regionalnym Konkursie Wokalnym Hetmanowej Izabeli Branickiej w Białymstoku, w 2011 – II miejsce podczas Międzynarodowego Konkursu Giovani Musicisti „Antonio Salieri” w Legnago (Włochy), w kwietniu 2012 II miejsce na 22° Międzynarodowym Konkursie Giovani Musicisti „Città di Barletta” (Włochy). We wrześniu 2012 r. otrzymała Nagrodę Specjalną za Najlepszą Interpretacje Muzyki Sakralnej podczas Międzynarodowego Konkursu Musica Sacra „Beata Paola Montaldi” (Mantova- Włochy) a 2013 również w tym konkursie Nagrodę Finalisty. W lipcu 2014 podczas konkursu Australian Concerto and Vocal Competition (Australia) 2014 zdobyła II miejsce. W 2016 otrzymała Główną Nagrodę podczas Międzynarodowego Konkursu Lekarzy Śpiewających w Szczecinie. W 2018 – Alion Baltic International Music Competition 2018 w Tallinnie (Estonia) – III Nagrodę. W 2019 roku podczas Il Lunigiana International Music Festival è organizzato da Associazione “Amici del Lunigiana International Music Festival” otrzymała Nagrodę Główną i Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Muzycznego A.Gi.Mus.
W 2020 otrzymała SILVER STAR VOICE podczas Music Stars Avards 2020- International Music Competition (Estonia- FEMALE SINGER – PROFESSIONAL) oraz III nagrodę podczas V. Danubia Talents International Music Competition (Węgry).
W styczniu 2021 otrzymała I Nagrodę w Międzynarodowym konkursie im. Sergieja Prokofiewa “SILK WAY” w Moskwie .Rocky Mountain Competition – Second Place- Toronto-Kanada- Spring 2021, Grand Maestro International Music Competition, Professional Category - Voice -PLATINUM MEDALIST (Kanada), Tiziano Rozetti International Competition, Opera Singer, 2ed-Prize,Szwajcaria, 12.2021
Sopravista Olimpic Arts Games- Laureate I° degree , Nomination – academic vocal – Włochy, 31.12.2021, Constellation Power and Music – 1 Pleace, Singing Category, , 10 Season, -Kyiv-New York, 15.01.2022
Jest cenionym wykładowcą łączącym umiejętnie problemy dwóch dyscyplin- medycyny i muzyki. We współpracy z ks. Prof. Zdzisławem Madejem inicjatorka międzyobszarowych badań z zakresu otorynolaryngologii i anatomii głosu ludzkiego, oraz badań w zakresie redefinicji podstawowych kryteriów oceny artystycznej głosu ludzkiego. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu emisji głosu, śpiewu solowego, otorynolaryngologii oraz podstaw foniatrii i higieny głosu.
Prowadziła klasę śpiewu w Państwowym Studium Wokalno-Aktorskim "Szkoła Talentów" w Białymstoku oraz na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym UMFC w Białymstoku. Aktualnie prowadzi zajęcia z zakresu emisji głosu oraz podstaw foniatrii i higieny głosu w Instytucie Muzyki na Wydziale Sztuki Uniwersytecie Warmiński-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2016 roku jest korepetytorem emisji głosu w Chórze „Cantores Varmienses” przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie. Inicjatorka i dyrektor Międzynarodowych Kursów mistrzowskich z elementami anatomii fizjologii i higieny głosu oraz Konferencji dotyczącej traktu głosowego organizowanego przez Katedrę Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi oraz Wydział Sztuki UWM.
W październiku 2019 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie sztuk muzycznych a marcu 2020 została profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 22.10.2022 na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymała najwyższe odznaczenie Polskiego Towarzystwa Lekarskiego medal GLORIA MEDICINAE.

 

ANDRZEJ STANKIEWICZ
Andrzej jest Polakiem urodzonym w Wilnie, obecnie mieszka w Olsztynie gdzie studiuje na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk muzycznych. Aktywnie działa jak i na Litwie, tak i w Polsce. Brał udział w różnych konkursach i programach telewizyjnych. Między innymi wziął udział w litewskim "The Voice" i udało mu się dostać do 3 etapu. W tym roku startował w 13 edycji "The Voice Of Poland" i udało mu się odwrocić wszystkie fotele. Pomimo projektów tworzy swoją własną muzykę. Już ma wydane 3 utwory i wspaniały teledysk. W wolnym zakresie wraz z przyjaciółmi z wydziału sztuki tworzą piękny zespół wokalno-instrumentalny "Dynamit", który aktywnie uczestniczy w uroczystościach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W styczniu będą reprezentować swoją uczelnię i swoje aranżacje kolęd w finale Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Nie jest sekretem, że planują stworzyć swoją własną płytę.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj