A+ A A-

Regulamin określający zasady uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

1. W miejscu organizowana koncertu oraz w trakcie jego trwania obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (każdy indywidualnie musi wyposażyć się w środki ochrony osobistej).
2. Obowiązuje zakaz wstępu na koncert osobom z niepokojącymi objawami choroby zakaźnej Covid-19 oraz będących po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.
3. Obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu na teren obiektu i wyjściu.
4.Obowiązuje zachowanie dystansu min. 1,5 metra oraz unikanie nadmiernego gromadzenia się.
5.Każdy uczestnik zobowiązany jest zajmować co drugie miejsce siedzące, wyjątkiem są uczestnicy mający pod opieką:
- dziecko do ukończenia 13. roku życia,
- osobę, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie
- osobę z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
oraz
- gdy uczestnikiem jest osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagająca opiekuna
- członkowie rodzin zamieszkujący w jednym gospodarstwie domowym.
6.Każdy uczestnik koncertu zobowiązany jest pisemnie poświadczyć, że zapoznał się z powyższym Regulaminem

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj